sonphi

 1. musicFAN
  Yao Si Ting I [WAV+CUE] (2006)
  Chủ đề bởi: musicFAN, 14/7/16, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Nhạc Pop, Rock
 2. musicFAN
 3. musicFAN
  12. 月桂女神 (Yao Si Ting)-Yao Si Ting I [WAV+CUE] (2006)
  Chủ đề bởi: musicFAN, 14/7/16, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Nhạc Pop, Rock
 4. musicFAN
 5. musicFAN
  10. 一生有你 (Yao Si Ting)-Yao Si Ting I [WAV+CUE] (2006)
  Chủ đề bởi: musicFAN, 14/7/16, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Nhạc Pop, Rock
 6. musicFAN
  09. Dear Friend (Yao Si Ting)-Yao Si Ting I [WAV+CUE] (2006)
  Chủ đề bởi: musicFAN, 14/7/16, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Nhạc Pop, Rock
 7. musicFAN
  08. 雨人 (Yao Si Ting)-Yao Si Ting I [WAV+CUE] (2006)
  Chủ đề bởi: musicFAN, 14/7/16, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Nhạc Pop, Rock
 8. musicFAN
 9. musicFAN
  06. 我不想说 (Yao Si Ting)-Yao Si Ting I [WAV+CUE] (2006)
  Chủ đề bởi: musicFAN, 14/7/16, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Nhạc Pop, Rock
 10. musicFAN
  05. 月光 (Yao Si Ting)-Yao Si Ting I [WAV+CUE] (2006)
  Chủ đề bởi: musicFAN, 14/7/16, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Nhạc Pop, Rock
 11. musicFAN
 12. musicFAN
  03. 老地方 (Yao Si Ting)-Yao Si Ting I [WAV+CUE] (2006)
  Chủ đề bởi: musicFAN, 14/7/16, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Nhạc Pop, Rock
 13. musicFAN
  02. 黄昏 (Yao Si Ting)-Yao Si Ting I [WAV+CUE] (2006)
  Chủ đề bởi: musicFAN, 14/7/16, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Nhạc Pop, Rock
 14. musicFAN
  01. I Cry (原创) (Yao Si Ting)-Yao Si Ting I [WAV+CUE] (2006)
  Chủ đề bởi: musicFAN, 14/7/16, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Nhạc Pop, Rock
 15. musicFAN
 16. musicFAN
 17. musicFAN
 18. musicFAN
 19. musicFAN
 20. musicFAN